Wejście do pracowni protetycznej od strony parkingu