Korony i mosty porcelanowe na podbudowie metalowej

Do wykonania pobdubowy metalowej koron i mostów licowanych ceramiką wykorzystujemy stopy szlachetne na bazie złota, oraz stale chromowo-niklowe i chromowo-kobaltowe. Materiały licujące to Duceram KISS, oraz Ivoclar InLine, czyli średniotopliwe systemy ceramiczne, o stopniu ścieralności zbliżonym do tkanek zębów własnych.

W przypadku preparacji zębów "ze schodkiem" proponujemy technikę schodków porcelanowych typu MARGIN. Zasięg preparacji tkanek zęba dla koron metalowo-ceramicznych wynosi ok. 2 mm, w czym ok. 0.5 mm przeznacza się na podbudowę (metal i opaker), oraz minimalnie 1.5 mm dla licującej porcelany celem uzyskania zadowalającej estetyki tego rodzaju uzupełnienia.