Wkłady koronowo–korzeniowe ceramiczne

Indywidualne wkłady ceramiczne to hybryda cyrkonowego sztyftu standardowego, z ceramiką tłoczoną w systemie e.max. Ceramika uzupełnia objętość w kanale korzenia oraz odbudowuje część koronową. Użycie takich wkładów daje możliwość zastosowania w dalszym postępowaniu protetycznym koron lub mostów wykonanych z pełnej ceramiki warstwowej, ceramiki tłoczonej lub tlenku cyrkonu.

Jest to grupa uzupełnień stałych o bezkompromisowej estetyce, wymagająca odpowiedniego podłoża. Przy uzupełnieniach pełnoceramicznych, gdzie kluczową rolę dla estetyki odgrywa gra światła, zastosowanie wkładu z materiału nieprzeziernego np. stopu metali, powoduje zaburzenia barwy, głębi i przezierności materiału licującego, a w rezultacie pogorszenie końcowej kosmetyki całej pracy.

Twardość i sztywność części koronowej wkładu ceramicznego i koron pełnoporcelanowych ściśle pokrywa się ze sobą, co zapobiega ryzyku pęknięcia któregoś z tych elementów. Dodatkowo łączenie dwóch ceramik, przy użyciu odpowiedniego systemu wiążącego, daje bardzo precyzyjne i długotrwałe mocowanie prac w ustach.