Wkłady koronowo–korzeniowe z włókna szklanego

Indywidualne wkłady koronowo-korzeniowe oparte na rdzeniu z włókna szklanego to wytrzymałe uzupełnienia umożliwiające zastosowanie w dalszym postępowaniu koron lub mostów, wykonanych z kompozytu - czyli bezmetalowych uzupełnień, mogących sprostać najwyższym wymaganiom estetycznym. Zastosowanie metalowych wkładów indywidualnych lub sztyftów standardowych przekreśla taką możliwość.

Poza aspektem estetycznym istnieje dodatkowe wskazanie do użycia tych uzupełnień. Moduł elastyczności włókien szklanych jest najbliższy modułowi elastyczności zębiny, co znacznie różni go od wkładów metalowych. Wielu autorów podkreśla konieczność stosowania wkładów korzeniowych mających biomechaniczne właściwości zbliżone do zębiny. Wkłady z włókna szklanego są jedynym powszechnie dostępnym materiałem posiadającym ową cechę.

W piśmiennictwie zostało wykazane, że przy przenoszeniu sił z odbudowy na ząb nacisk sztywnego wkładu metalowego na pozostałe tkanki zęba jest o wiele większy, niż przy użyciu elastycznego wkładu z włókna szklanego. W przypadku zastosowania elastycznych wkładów z włókna szklanego cały nacisk zlokalizowany jest na granicy korzeń-korona (miejsce najszersze, najbardziej wytrzymałe), a we wkładach sztywnych siły przenoszone są na kanał korzeniowy, co potencjalnie grozi pęknięciem jego ścian.[2].


 Źródła:

  1. Grandini S, Goracci C, Tay F, Grandini R, Ferrari M: Clinical evaluation of the use of  fiber posts and direct resin restorations forendodontically treated teeth. Int J Prosthodont 2005, 18, 5: 399-404
  2. Dejak B, Młotkowski A: Analiza naprężeń występujących w zrębach zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi o różnych kształtach części korzeniowej. Quintessence 1994, 10, 2: 705-713.