Warunki Współpracy z Gabinetami Stomatologicznymi

 

Pracownia Meritum Dental Lab oferuje pełną gamę prac protetycznych dla gabinetów na terenie Wrocławia i całego Dolnego Śląska.  

Godziny otwarcia

Pracownia jest czynna w dni powszednie

Telefon kontaktowy jest czynny w dni powszednie, w godzinach 9.00 – 21.00

 

Transport prac 

Warunki płatności oraz transportu rozpatrujemy indywidualnie i podlegają pełnej negocjacji

Standardowe warunki dostawy (dotyczy terenu Wrocławia):

 • Pracownia zapewnia własnego kuriera, rozwożącego prace na terenie całego miasta.
 • Transport prac z pracowni do Państwa gabinetu jest bezpłatny.
 • Transport z gabinetu do pracowni w ilości od trzech prac jest bezpłatny. Transport do dwóch sztuk kosztuje 10zł, ale w dalszym ciągu koordynacja transportu pozostaje po naszej stronie.

 

Ogólne warunki gwarancji na prace protetyczne

Sprzedaż protez zębowych, czyli wyrobu medycznego wykonanego na indywidualne zlecenie lekarza, podlega przepisom prawa cywilnego oraz regulacjom Ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. nr 141, poz. 1176). Zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego: Nabywcą pracy protetycznej jest pacjent; Sprzedawcą jest lekarz-stomatolog; zaś Producentem protez zębowych jest pracownia techniki dentystycznej. Z zapisów Ustawy wynika, iż Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową przez dwa lata od chwili wydania towaru Nabywcy.

 Aby sprostać oczekiwaniom pacjenta względem Państwa praktyk stomatologicznych, dotyczącym okresu gwarancji, pracownia protetyczna MERITUM Dental Lab - jako Producent - udziela gwarancji w pełnym okresie gwarancyjnym przewidzianym ww. Ustawą.  Okres gwarancyjny dotyczy prac wykonanych na indywidualne zlecenie lekarza, zawierające:

 1. Dane pacjenta pozwalające na jednoznaczną identyfikację jego tożsamości,
 2. Dane praktyki stomatologicznej zlecającej wykonanie danej pracy, łącznie z pieczęcią i własnoręcznym podpisem lekarza,
 3. Szczegółowy opis rodzaju zlecanej pracy protetycznej oraz plan jej wykonania.

 

Odstępstwa od pełnego okresu gwarancyjnego

 1. Pracownia protetyczna MERITUM Dental Lab udziela rocznej gwarancji naprotezy ruchome - osiadające (niepodparte ozębnowo) ze względu na dużą zmienność warunków pola protetycznego, wynikającą z charakteru zastosowanego uzupełnienia, na które Producent nie ma wpływu.
 2. Korony i mosty wykonane z tworzywa akrylowego bez podbudowy metalowej objęte są dwutygodniowym okresem gwarancyjnym ze względu na tymczasowy charakter takich uzupełnień. Jeśli prace tego rodzaju używane są jako prowizoria w czasie wykonania wieloetapowej pracy złożonej, okres gwarancji trwa, aż do całkowitego ukończenia i oddania pacjentowi właściwej pracy protetycznej.
 3. Naprawy protez nie wykonanych w pracowni MERITUM Dental Lab objęte są 30-to dniowym okresem gwarancyjnym.
 4. Gwarancji nie podlegają prace, które nie zostały oddane pacjentowi w terminie 15 dni kalendarzowych od momentu ich ostatecznego wykonania w pracowni.
 5. Gwarancji nie podlegają prace, których wykonanie zostało zlecone na podstawie nieprawidłowego wycisku (o niepełnym zasięgu lub nie będącym  wiernym i czytelnym negatywem pola protetycznego)
 6. Gwarancji nie podlegają prace stałe osadzone na cement tymczasowy na okres dłuższy niż 15 dni kalendarzowych od momentu ich oddania pacjentowi.
 7. Gwarancji nie podlegają prace, których wykonanie zgodnie ze sztuką techniki dentystycznej (zawartą w piśmiennictwie) jest niemożliwe, ze względu na nieprawidłowe warunki istniejące w polu protetycznym. Może to w następstwie doprowadzić do nieprawidłowego działania uzupełnienia lub uszczerbku na zdrowiu pacjenta.
 8. Gwarancji nie podlegają prace wykonane na źle przygotowanym polu protetycznym. Preparacja musi uwzględniać zalecenia producenta materiałów użytych do wykonania pracy, zwłaszcza te, które dotyczą ich wytrzymałości i estetyki.
 9. Pracownia nie odpowiada za niezgodność uzupełnienia wynikającą z: